วิธีใช้งาน

แก้ปัญหา ลูกศรเลื่อนไปมาเอง จากการใช้งาน ให้กลับมาปกติ