Firmware ล่าสุดจาก ZIDOO ให้คุณไม่พลาดที่การอัพเดด สำคัญ

ZIDOO Z9x / Z10 Pro / Z1000 Pro / UHD3000 / NEO S / NEO ALPHA และหลายรุ่นๆ

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถกดตั้งกระทู้ถามในนี้ได้เลยครับ