การใช้งาน Beelink เบื้องต้น 

1.ให้ทำการต่อ สายไฟ adapter เข้ากับ Power port

2.ให้ทำการเสียบช่องสาย HDMI port จากเครื่อง Beelink เข้าสู่ จอทีวี

 

Video การใช้งานเบื้องต้น Beelink

โดยที่ในคลิปนี้อธิบายการใช้งาน App รายเดือน FWHD เบื้องต้นให้ด้วย

Video การใช้งาน Air mouse