วิธีต่อแบบที่ 1 ด้วย Mcast / Miracast แบบการต่อมือถือกับโปรเจคเตอร์ 

วิธีต่อแบบที่ 2 ด้วย Happycast แบบการต่อมือถือตรงกับโปรเจคเตอร์ สำหรับมือถือ Android

วิธีต่อแบบที่ 3 ด้วย Happycast แบบการต่อมือถือตรงกับโปรเจคเตอร์ สำหรับมือถือ IOS / IPHONE / IPAD