การตั้งค่าคีบอร์ดเพื่อให้ Zidoo z9s z10 x20 x20 pro ใช้คีบอร์ดคอมพิวเตอร์เปลี่ยนสลับภาษาไทยได้

เมื่อท่านได้ดาวโหลด APK ไฟล์มาแล้ว

1.ให้ท่านลงคีบอร์ดที่ต้องการใช้ให้เรียบร้อยก่อนและไปเซตเพิ่มคีบอร์ดใน

Setting >> other >> advnace >> keyboard ให้เรียบร้อย

2.ทำการลงไฟล์ APK ที่โหลดมาจากด้านบน

3.เข้า App ไปที่ Zidoo Selector Input แล้วทำการเลือกคีบอร์ดที่เราลงไว้ เป็นอันใช้ได้ครับ