การปิด การอัพเดด online  Zidoo ทุกรุ่น

1.ไปที่ About ตามภาพด้านล่าง หมายเลข 1

2. ไปที่ Update ตามภาพด้านล่าง หมายเลข 2

 

3. ให้นำเครื่องหมายถูก ออกจากช่อง [ ] Automatically check online upgrade  เป็นอันเรียบร้อย และจะไม่ขึ้นอัพเดด อัตโนมัติอีก