ในกรณีที่ท่านต้องการลบข้อมูลปกหนังเพื่อสแกนใหม่ สามารถทำได้ดังนี้

เข้า HOME THEATHER 2.0 จะแสดงเมนูปกหนังดังภาพ

ให้กดปุ่ม Menu ที่รีโมทเพื่อเลือกเมนูตามภาพด้านล่างนี้ขึ้นมาใช้งาน

ให้เลือก Sources ตามรูปภาพด้านบนเพื่อเข้าเมนูต่อไป

ให้กดปุ่ม Menu ที่รีโมทอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งาน เมนูดังภาพ และเลือกไปที่ remove จากนั้น จะเป็นการลบปกออกทัั้งหมดครับ