คู่มือ CONFIG ค่าเท่านั้น (หากเครื่องปกติแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้งาน หรือหากไม่ต้องการปรับอะไรเพิ่ม)