โหลดไฟล์เพื่อลง INSTALL แก้ไข

ขั้นตอนในการลงโปรแกรม

1.โหลดไฟล์ Audio format ด้วย PC หรือคอมพิวเตอร์ ที่ปุ่มด้านบนสีแดง จะได้ไฟล์ ชื่อว่า “dune_service_tv175h_patch1.dsf”

2.นำไฟล์ “dune_service_tv175h_patch1.dsf”  ใส่แฟลชไดร์หรือ External hdd

3.เสียบเข้าที่เครื่อง DUNE HD PRO 4K II

4.เปิดเครื่อง

7. เข้า Source ดังภาพด้านบน

8.เข้าไปที่ Drive แฟลชไดร์ของเรา

9.กดไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า dune_service_tv175h_patch1.dsf และกด ตกลงหรือ OK/INSTALL

10.ทดสอบเล่นหนังใหม่จะพบว่าปกติและเสียงออกแล้ว