การ Flash เครื่อง Zidoo Z9s 

คำเตือน การทำวิธีนี้ท่านต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการทำ หากทำพลาดเครื่องท่านอาจมีสิทธิเสียจากการอัพเกรดได้

คำอธิบายเบื้องต้น

1.ให้ดึง External hdd หรืออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับ Zidoo ออกทั้งหมด

2.ใช้ Flash drive ในการอัพเดดและต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำด้วยครับ

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

1.คอมพิวเตอร์

2.แฟลชไดร์

3.ไม้จิ้มรูเสียบขนาดเล็ก


1.ให้เตรียมแฟลชไดร์ที่ เป็น Format FAT 32 ดังภาพ

 

At the beginning, you need to download the ROM(https://mega.nz/#!qYMyUSYS!w84xlVPvl6ymjnILocIxsmMOQIYY4wPZOICGmq9JmKM) and rename to “install.img”;

then copied to the Root Directory of the Udisk, then, insert U disk into one of USB3.0 port, as shown below red line mark.

2. ทำการดาวโหลดไฟล์ตามลิ้งนี้ https://mega.nz/#!qYMyUSYS!w84xlVPvl6ymjnILocIxsmMOQIYY4wPZOICGmq9JmKM

จะได้ไฟล์เป็นชื่อ ZIDOO_Z9S_N_v1.7.8_201809292102_usb-install.img แต่ท่านต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อน

สำคัญ!! ให้ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วยการ Rename เป็น install.img 

โยนไฟล์นี้เข้าที่แฟลชไดร์ โดยวางไว้ที่หน้าแรกสุดของแฟลชไดร์

3.นำแฟลชไดร์มาเสียบที่ช่อง USB 3.0 ครับ ดังภาพ

4.จิ้มปุ่ม Restore ค้างไว้ แล้วหลังจากนั้นกดเปิดสวิตไฟเครื่อง โดยที่ยังกด Restore ค้างไว้เช่นเดิม จนกว่าจะขึ้นหุ่น Android หรือจอสีเขียว

(ให้เสียบสาย HDMI และเสียบไฟรอก่อนทำด้วย)

หน้าจอทีวีจะขึ้นเป็นสีเขียวค้างในบางครั้ง ถือว่าเป็นปกติ ให้ทิ้งเครื่องไว้ 10-20 นาทีแล้วกลับมาดูใหม่อีกครั้ง


(ถ้ากรณีอัพแล้วจอขึ้นสีเขียวให้ ทิ้งเครื่องรอไว้ครับ ห้ามปิด ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วกลับมาดูใหม่ครับ)

while you have connect to TV, the TV will show the schedule,proved that you are flashing now,if you have connect to TV,

the TV will show the schedule,proved that you are flashing now,(If not shown or have a green screen, is a normal phenomenon, don’t power off either,just wait for 10 minute until the vfd shows “hello”)

this flash process about two minutes ) , after finishing flashing will showed you install completed,

then it will enter the system automatically(It will be a little longer for the first time, about 2 minutes),