การใช้งาน Air mouse MX3 ดูได้จากคลิปด้านล่างนี้ครับ

การแก้ปัญหา Air mouse MX3 กรณีที่ซิ้งไม่ติดหรือใช้งานไมไ่ด้ ดูได้จากคลิปด้านล่างนี้ครับ