การต่อ Wifi display เริ่มต้นให้ไปที่ Setting >> Function >> Wireless Setup >> ต่อเน็ตที่บ้านของลูกค้า

 

การต่อ IOS airplay iPHone

การต่อ Android