หากสินค้าเกิดปัญหาขึ้นมาจากการแฟลชของลูกค้า ทางร้านไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ

ต่อการแฟลชเครื่องของลูกค้า เพราะเนื่องจากนี้เป็นเพียงวิธีแนะแนวการแก้ไขเท่านั้น

โปรดทำการแฟลชด้วยความระมัดระวังและขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน

ขั้นตอนวิธีอัพเดด แบบวิดีโอ

ดาวโหลดไฟล์เฟิมแวร์เพื่อทำการอัพเดด

  • เมื่อได้ไฟล์ update_sd.zip แล้ว ให้โยนใส่ Flash drive / Thumh Drive (จะต้องมี Flash drive เพื่อช่วยในการอัพเดด และไม่ต้องแตกไฟล์ )
  • update_sd.zip จะต้องวางอยู่หน้าแรกสุดของตัว Flash Drive เท่านั้น เพื่อให้เครื่องมองเห็น
  • หากไม่เข้าใจกรุณาดูคลิปประกอบด้านบน

ขั้นตอนวิธีอัพเดด บทความ

1.เมนูหน้าแรกให้เข้าไปที่ Setting

2. .ให้กดไปที่ About

3.ให้กดไปที่ Local Update

4.ให้กดไปที่ Upgrade ถ้าพบไฟล์สมบูรณ์เครื่องจะบูทใหม่และทำการอัพเดด