โดยทางร้านแนะนำให้ตั้งค่าดังนี้ (โดยอ้างอิงจากการแนะนำ ของทีม ZIDOO ต่างประเทศ )

Playback/Automatic frame rate/Frame rate mode: Match frame rate and resolution *

แนะนำการตั้งค่าแบบ Match frame และ Resolution สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เพราะจะสะดวกที่สุดในการเล่น

Display/Resolution: 3840x2160p 23Hz **    ( กรณีที่ต้องการให้ตรงกับ Content ของหนังโดยส่วนใหญ่)

Display/Color Settings/4K 50~60Hz: Priority YUV420 10BIT
Display/Color Settings/4K 23~30Hz: Priority YUV444 10BIT
Display/Color Settings/Non-4K: Priority YUV444 10BIT
Display/Color Settings/Deep Colour compatibility mode: Turn Off
Display/Color Settings/HDMI Signal format: Enhanced format

Display/HDR: Auto ***

Audio/HDMI Audio: AUTO
Audio/Downmix HD Audio output: OFF

 

* Personal preference. You can use “Match frame rate only” to allow the Zidoo to scale and reduce HDMI resyncs

** Personal Preference – setting to 23Hz will reduce resyncs because the majority of content is 23.976fps

*** Can be set to VS10 engine, but I don’t recommend “Mapping HDR10” or “Highest SDR Rec.709”

และใน VS10 Setting สามารถตั้งค่าให้เครื่อง Output  DV / HDR / SDR ได้ตามต้องการเมื่อตั้งค่าดังด้านล่างนี้

Dolby Vision VS10 Engine (Output DV)
Requires a DV EDID and uses VS10 to output all content as Dolby Vision.

Dolby Vision VS10 Engine (Output HDR)
Requires an HDR10 EDID and uses VS10 to output all content as HDR10.

Dolby Vision VS10 Engine (Output SDR)
Uses VS10 to output all content as SDR.

Dolby Vision Low Latency (LLDV, YUV422/444/RGB, 10/12-bit)
Requires an LLDV EDID and uses VS10 to output all content as LLDV.
Available colour sub-sampling levels and bit depth options are dependent on EDID.

 

 

สุดท้ายนี้ถ้าอยากได้ข้อมูลเพื่มเติม ก็สามารถที่จะติดตามช่องทาง Youtube ช่อง PeakHD ได้เลยครับ หรือเลือกสินค้าได้ตามที่ลิงค์ไว้ได้เลยครับ.

Line : @PEAKHD

Our Blog

Join Our Newsletter for Updates & Offers