หากสินค้าเกิดปัญหาขึ้นมาจากการแฟลชของลูกค้า ทางร้านไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ

ต่อการแฟลชเครื่องของลูกค้า เพราะเนื่องจากนี้เป็นเพียงวิธีแนะแนวการแก้ไขเท่านั้น

โปรดทำการแฟลชด้วยความระมัดระวังและขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน

11th Apr 2020

V3.12

Software main update list:

1. Update the main UI
2. Add the intelligence control system
3. Add Event triggering function in the intellience control system
4. Update the Media Brower APP
5. Update Music Player to support the DSD format
6. Optimize color performance and audio performance
7. Add the Resolution lock switch in settings
8. Add the dormancy function of hard disk
9. Add the video parameter information ,track and subtitle in the MENU

วิธีอัพเดด USB update

  • ดาวโหลดไฟล์ด้านบนแล้ว จะได้ไฟล์ Eweat_r9mini_V3.12_20200410_install .rar
  • จากนั้นให้ทำการแตกไฟล์น่ะครับจะได้ไฟล์ .img น่ะครับ
  • โยนไฟล์ใส่แฟลชไดร์ที่เป้น FAT32
  • ก่อนที่จะอัพเดดให้ปิดเครื่องครับ
  • รูจิ้มที่ปุ่ม Reset ข้างเครื่องครับ
  • จากนั้นปุ่มค้างแล้ว ค่อยเปิดเครื่องครับ จะเข้าสู่หน้าอัพเดด ดังภาพด้านล่าง แล้วปล่อยเข็มที่จิ้มออกจาก reset
  • รอจนกว่าการอัพเดดจะเสร็จครับ