การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

สำหรับ ZIDOO

สำหรับ Air mouse