วิธีอัพเดด เครื่อง Cloud W300 Projector

หากสินค้าเกิดปัญหาขึ้นมาจากการแฟลชของลูกค้า ทางร้านไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ

ต่อการแฟลชเครื่องของลูกค้า เพราะเนื่องจากนี้เป็นเพียงวิธีแนะแนวการแก้ไขเท่านั้น

โปรดทำการแฟลชด้วยความระมัดระวังและขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน

ขั้นตอนวิธีอัพเดด แบบวิดีโอ

ดาวโหลดไฟล์เฟิมแวร์เพื่อทำการอัพเดด

 • เมื่อได้ไฟล์ update_sd.zip แล้ว ให้โยนใส่ Flash drive / Thumh Drive (จะต้องมี Flash drive เพื่อช่วยในการอัพเดด และไม่ต้องแตกไฟล์ )
 • update_sd.zip จะต้องวางอยู่หน้าแรกสุดของตัว Flash Drive เท่านั้น เพื่อให้เครื่องมองเห็น
 • หากไม่เข้าใจกรุณาดูคลิปประกอบด้านบน

ขั้นตอนวิธีอัพเดด บทความ

1.เมนูหน้าแรกให้เข้าไปที่ Setting

2. .ให้กดไปที่ About

3.ให้กดไปที่ Local Update

4.ให้กดไปที่ Upgrade ถ้าพบไฟล์สมบูรณ์เครื่องจะบูทใหม่และทำการอัพเดด

แบบฟอร์มประกันสินค้า

ลงทะเบียนสินค้า

วันที่ได้รับสินค้า

เลือกวันที่รับสินค้าของท่าน


การบันทึกวันที่รับสินค้า

กรณีที่ลูกค้าบันทึกวันที่ และเวลารับสินค้าโดย ไม่เป็นตามความจริงหรือ บริษัทตรวจพบทีหลังว่า มีการกรอกวันที่ เพื่อหวังผลประโยชน์ ยืดการรับประกันสินค้า โดยไม่สมเหตุผล

ทางบริษัทจะตัดสิทธิ์ประกันท่านโดยทันที

หรือทางบริษัทจะอ้างอิงวันที่/เดือน/ปี จากวอยรับประกันสินค้าแทน

โดยการตัดสินวันที่เริ่มต้นประกันและสิ้นสุดประกัน ของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


กรุณาอ่านการรับประกันสินค้าจากทางเรา

การรับประกันสินค้า กรุณาอ่านก่อนครับ
------ การรับประกันสินค้า -----
การประกันสินค้านับเริ่มจากวันที่สินค้าถึงมือลูกค้าหรือใบเสร็จรับเงินและใบรับประกัน
-สินค้ากลุ่ม Android Box และ HD Player ประกัน 1 ปี ยกเว้นสินค้าของแถมร่วมรายการประกัน 3 เดือนเท่านั้น เช่นรีโมท Air mouse

-สินค้ากลุ่มอื่นจะระบุในใบประกันสีขาวส้ม จะลงรายละเอียดพร้อมแจ้งระยะเวลาประกันแล้วในใบประกัน กรุณาเก็บไว้พร้อมใบเสร็จ
การประกันสินค้าอยู่ภายใต้การความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานอย่างถูกวิธีและเสียหายจากผู้ผลิตเท่านั้น

-สินค้าซ่อมบำรุง Software ภายใต้เงื่อนไขคือ ปัญหาอันเกิดจากซอฟแวร์ ตัวเครื่องรวน ค้าง หรือขออัพเฟิมแวร์ใหม่
สินค้ากลุ่มโปรเจคเตอร์ หากมีฝุ่นเข้าไปจำนวนมาก จะมีค่าใช้จ่ายครั้งแรกฟรี ครั้งต่อไปเสียค่าล้าง 100 บาท เนื่องจากเกิดจากการใช้งานของผู้ซื้อ และค่าจัดส่งต่างหาก

-ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ามาซ่อมและส่งกลับ ลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

- กรณีที่ Software ติดเครื่องที่เริ่มตกรุ่น ล้าหลังจนเริ่มเล่นไม่ได้ จากการยกเลิกอัพเดดของผู้ผลิตอยู่นอกเหนือเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

-สินค้าซ่อมบำรุง Hardware ภายใต้เงื่อนไขคือ เครื่องดับ แผงวงจรเสีย หรือเครื่องใช้งานไม่ได้จากการใช้งานปกติ
ไม่รับประกันสินค้าที่ = กระแทก / ตกแตก / มีร่องรอยไหม้หรือไฟลัดวงจร หรือดัดแปลงสินค้าส่วนหนึ่งส่วนใด ทั้ง Software Hardware เครื่องตกน้ำเสีย แผงวงจรตกน้ำเสีย (หากพบร่องรอยที่เชื่อว่ามาจาก การเสียโดยปัจจับภายนอก เช่น ไฟเกิน ปลั๊กหลอมเหลวจากความร้อน ช่องต่อละลาย หรือช่อง USB แตกหัก ไม่อยู่ในการรับประกัน)

-อุปกรณ์รีโมทและ Adapter มีระยะประกัน 3เดือน/6เดือน/ 1 ปี (ขึ้นกับที่ระบุในประกัน)  เฉพาะอุปกรณ์ตามในกล่องเท่านั้น (สินค้าแถมไม่เข้าเงื่อนไข) 
สาย HDMI ไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า
 
- สินค้าที่มีระยะเวลาประกันเพิ่มจาก 1 ปี เช่น ZIDOO เมื่อลงทะเบียนจะเป็นประกัน 1 ปี 3 เดือน
หมายถึงการรับประกัน "ตัวเครื่องเล่นเท่านั้น"
ไม่นับรวมอุกรณ์เสริมอื่น คือรีโมทและ Adapter ที่ยังประกัน 1 ปี เช่นดังเดิม
(เนื่องจากการประกัน รีโมทและ Adapter ในที่อื่นๆรับเพียง 3 เดือนแรกเท่านั้น แต่ทางบริษัทได้ขยายมาให้ถึง 1 ปี แล้ว)
 

กรุณาอ่านการรับประกันสินค้าจากทางเรา สำหรับสินค้าเพิ่มเติม

[--ระบบปฏิบัติการ- OS เป็น OS ระบบปฏิบัติการที่ลงในเครื่องโดยผู้ผลิต Beelink หรือสินค้ายี่ห้ออื่นๆ ----] ซึ่งทางเราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโดยได้รับและอิงจากผู้ผลิต Beelink หรือสินค้ายี่ห้ออื่นๆเท่านั้น โดยไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ OS ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดการเรียกร้องขึ้น ทางบริษัท ไม่ขอรับผิดชอบใน Software Window นี้ (ที่ลงจากทางบริษัท Beelink ประเทศจีน ที่ต้นทางหรือสินค้ายี่ห้ออื่นๆ ว่าเป็น OS แบบใดๆก็ตามแต่) ที่ต้องการยืนยันข้อเท็จจริง Window หรือ OS อื่นๆ หรือหลักฐานแสดง Window จากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆใด

-การตัดสินประกันของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
โดยปกติแล้วทางบริษัท สามารถจัดการซ่อมสินค้าให้ลูกค้าได้ทุกท่านแน่นอน แต่ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดหรือโรงงานผู้ผลิตไม่สามารถแกไขได้

** กรณีอยุ่ในประกัน ตามระยะเวลา เช่น 1 ปี หรือ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามใบระยะประกัน ทางบริษัทจะแก้ไขและซ่อมได้แน่นอน แต่หากไม่สามารถซ่อมได้จากทางโรงงานผู้ผลิต
อาจจัดสินค้าอื่นทดแทนหรือรุ่นอื่นที่สเปคใกล้เคียงกันให้แทนตัวเดิมที่เสีย

** กรณีใช้งาน เกิน 1 ปี(หรือเป็นสินค้าหมดอายุการรับประกัน เช่น 3 เดือน / 6 เดือน / 1ปี หมดประกัน ) สินค้าเมื่อหมดประกัน หากเลยระยะประกันของโรงงาน ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าซื้อสินค้าใหม่แทน โดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบสินค้าเดิมต่อเพราะการประกันได้สิ้นสุดลงแล้ว หรือรับส่วนลดจากทางบริษัทในการซื้อชิ้นถัดไปได้เท่านั้น
 
** กรณีที่ หากพบว่า สินค้าที่ลงทะเบียน มิใช่ของบริษัท พีค เอชดี มีเดีย จำกัด ไม่มีวอยประกันติดอยู่ที่ตัวสินค้า หรือไม่มีหลักฐานแสดงใบเสร็จ ใบประกัน หรือที่มาของสินค้าว่ามาจากทางบริษัทเราจริงๆ จะถือว่าเป็นโมฆะในการลงทะเบียน และไม่ได้รับการรับประกันสินค้า (กรุณาห้ามนำสินค้าที่อื่นมาลงทะเบียนประกัน เพราะโมฆะ)
 
** ทางบริษัทไม่รับประกันข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของลูกค้าที่ติดเครื่อง เมื่อเกิดการสูญหายหรือเครื่องเสียและ ต้องทำการเปลี่ยนเครื่องหรือ Format เครื่องใหม่ (ทางบริษัทไม่รับการ Backup ใดๆ ฉะนั้น ลูกค้าจะต้อง Backup ข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วยตนเอง ) และทางบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ เพราะไม่อยู่ในการประกัน และทางบริษัทประกันแต่ Hardware ตัวเครื่องเท่านั้น
 
** สินค้า Demo หรือ สินค้า Refurbish ที่เป็นสินค้าแก้ไข ลดราคาพิเศษให้อิง การประกันสินค้าจากใบประกันเท่านั้นและการลงทะเบียนนี้สำหรับสินค้าใหม่เท่านั้น สำหรับสินค้าลดราคาพิเศษที่มาจากสินค้า Demo หรือ สินค้า Refurbish ไม่อยู่ในเงื่อนไขประกันนี้
 

Sign Here (เขียนหรือเซ็นชื่อเพื่อรับทราบเงื่อนไขการรับประกัน)

OWLENZ SD150/SD150 WIFI/SD150[S] โปรเจคเตอร์คุณภาพเยี่ยม ในราคาเบาๆ สำหรับใช้งานในบ้าน และมีโรงหนังเล็กๆในบ้านของคุณ

SPEC สินค้า

[dt_icon_text dt_text_title=”SD150 แบบรุ่นธรรมดา” dt_text_desc=”เป็นรุ่นปกติที่สามารถต่อกับช่องต่อ HDMI / VGA / AV กับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น DVD VCD อื่นๆได้” show_btn=”n” icon_picker=”icomoon-material-24×24-layers” dt_text_icon_border_width=”2px” dt_text_icon_color=”#ffffff”]
[dt_icon_text dt_text_title=”SD150 แบบรุ่น WIFI” dt_text_desc=”เป็นรุ่น WIFI ทำงานเหมือนรุ่นปกติทุกประการ และเพิ่มการต่อ WIFI กับมือถือ ทั้ง IOS / ANDROID ได้” show_btn=”n” icon_picker=”icomoon-material-24×24-layers” dt_text_icon_border_width=”2px” dt_text_icon_color=”#ffffff”]
[dt_icon_text dt_text_title=”SD150(S) แบบรุ่น S หรือ ANDROID” dt_text_desc=”เป็นรุ่น ANDROID ทีมีประสิทธิภาพของเครื่องดีที่สุด มีแอพในตัวเครื่อง สามาถรเล่นแอพ YOUTUBE / NETFLIX / PLAYSTORE จากในเครื่องได้เลยทันที” show_btn=”n” icon_picker=”icomoon-material-24×24-layers” dt_text_icon_border_width=”2px” dt_text_icon_color=”#ffffff”]

SPEC โดยรวมของสินค้า ด้านความละเอียดและสว่างทั้ง 3 รุ่น

ความสว่าง อยู่ที่ 2500 Lumens
ความละเอียดที่ 720P Native (และ Support 1080P )
เลนส์แก้วแบบกระจก

SPEC โดยรวมของสินค้า ด้านความละเอียดและสว่างทั้ง 3 รุ่น

[Tip-Trick] Dune HD PRO 4K II การเพิ่ม ซับไตเติ้ลจากภายนอก External Subtitle สำหรับ HD PLAYER

[Tip-Trick] Dune HD PRO 4K II การเพิ่ม ซับไตเติ้ลจากภายนอก External Subtitle สำหรับ HD PLAYER

สำหรับท่านใดที่กำลังหา Subtitle สามารถหา Subtitle ภายนอกได้ที่เว็บนี้ หรือเว็บไซย์อื่นๆครับ เป็นต้น

ทางร้านทดสอบ โหลดไฟล์แบบ SRT และ SSA เมื่อท่านโหลดมาแล้ว ต้องทำการ Rename ชื่อหนังจากในคอมพิวเตอร์ของตนเอง ให้ชื่อตรงกับไฟล์หนังของท่าน เช่น

ที่ร้านโหลดไฟล์ซัพมาชื่อ Gods.Of.Egypt.2016.1080p.Bluray.x264-[YTG.AG]-Copy.srt ต้องทำการเปลี่ยนเป็นชื่อ Gods of Egypt (930).srt 

จะสังเกตุว่าชื่อจะตรงกับไฟล์ mkv ที่ชื่อว่า  Gods of Egypt (930).mkv

เปลี่ยนชื่อSubtitle ให้ตรงกับไฟล์หนังและใส่ไว้ในโฟลเดอร์หนังเดียวกัน

เพื่อให้เครื่อง Dune เจอ ซับตัวนี้ในการใช้งานเวลาเปิดไฟล์หนังครับ เพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้ว

โดย ต้องวางไว้ในโฟลเดอร์หนังของท่าน โดยสร้างโฟลเดอร์หนังและด้านในมีไฟล์

-Gods of Egypt (930).mkv

-Gods of Egypt (930).srt

เป็นต้น

เริ่มทดสอบว่าใช้งานได้หรือไม่   ให้เริ่มเล่นไฟล์หนังจาก Source

เข้า Harddisk ของเราเพื่อทดสอบ

กดเข้าเล่น ไฟล์ mkv ในภาพตัวอย่างคือ Gods of Egypt (930).mkv

กดปุ่ม POP UP MENU

เลือก Subtitle

พบคำว่า “External ” หมายถึง Subtitle ที่เราวางไว้ ได้เข้ามาแล้ว

Subtitle ที่เราวางไว้ ได้แสดงออกมาแล้วครับ เรียบร้อยครับ

RMA สินค้าเสียส่งคืนมาที่ร้าน

YUNDOO Y8 Android TV Box powered by Rockchip RK3399

YUNDOO Y8 Android TV Box powered by Rockchip RK3399

ในงาน CES 2017 ที่ผ่านมา บริษัท Rockchip ได้นำเสนอชิปหนึ่งใน RK33xx Series นั่นก็คือ Rockchip RK3399 ซึ่งทางผู้ผลิตได้ประกาศว่าชิปตัวนี้จะปรากฎในกล่องทีวี พร้อมกับ SoC ใหม่

เมื่อธันวาคมที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับกล่องทีวีที่จะมาใหม่จาก UGOOS เรียกว่า UT5 และ Vorke Z3 ซึ่งจะมีการติดตั้ง RK3399 เข้าไปด้วย แต่ยังไม่มีวันที่ระบุแน่นอนออกมาให้ทราบกัน

ในขณะที่บริษัท YUNDOO ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต, พัฒนากล่องทีวีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และรู้จักกันดีทั่วโลก ได้นำเสนอกล่องทีวีรุ่นใหม่ออกมา คือ YUNDOO Y8 ซึ่งแน่นอนว่าต้องประกอบด้วย Rockchip RK3399 อย่างแน่นอน

RK3399 เป็นหน่วยประมวลผลที่มีประสิทธิภาพด้วย 2 Cortex A72 cores clocked ที่ 2.0 GHz ขึ้นไป และ 4 Cortex A53 ร่วมกับ Mali-T860MP4 GPU

หน่วยประมวลผลนี้ยังสามารถรองรับวิดีโอ 4K H.265 ถอดรหัสได้ถึง 60 fps, HDMI 2.0 video output และ Gigabit Ethernet อีกด้วย

Android TV Box YUNDOO Y8 นี้มีวางจำหน่ายแบบ presale แล้วที่ Gearbest (จะเริ่มจัดส่งหลังจากวันที่ 2 มีนาคม 2560) โดยมี 2 รุ่นด้วยกัน คือ 2GB RAM / 16GB eMMC ราคาอยู่ที่ $110.73 และ 4GB RAM / 32GB eMMC ราคา $144.17

Y8 TV Box ในรุ่น 4GB RAM / 32GB eMMC เป็นสเปคที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีสำหรับ Android TV Box และสามารถใช้ได้ในระบบปฏิบัติการ Android 6.0.1 ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อมูลจำเพาะของ YUNDOO Y8 TV Box :

 • CPU – Rockchip RK3399 processor with 2x ARM Cortex A72 cores @ up to 2.0 GHz, 4x ARM Cortex A53 cores
 • GPU – Quad-core ARM Mali-T860MP4 GPU
 • Memory – 2GB or 4GB DDR3
 • Storage – 16GB or 32 GB eMMC flash + SD card slot
 • Video Output – HDMI 2.0a up to 4K @ 60 Hz
 • Video Codecs – 4K H.265 & VP9 decoding
 • Audio Output – HDMI, optical S/PDIF
 • Connectivity – Gigabit Ethernet, dual band 802.11 b/g/n/ac WiFi + Bluetooth 4.0
 • USB – 2x USB 2.0 ports, 1x USB 3.0 port, 1x USB 3.1 type C port with data and video support
 • Misc – Power button, reset port
 • Power Supply – 5V
 • Dimensions – 11.60 x 11.60 x 2.35 cm
 • Weight – 290 grams

ภายในกล่องของ YUNDOO Y8 คุณจะได้รับ YUNDOO Y8 TV Box Power Adapter, Remote Control, HDMI Cable, English User Manual อีกด้วย