การ Update SD150 เฟิมแวร์ เปลี่ยนหน้าตาใหม่ เฉพาะรุ่น SD150 ตัวธรรมดาเท่านั้น

  • โหลดไฟล์ที่ปุ่มด้านบนด้วยคอมพิวเตอร์ ท่านได้ไฟล์ที่ชื่อว่า  MERGE.bin
  • โยนไฟล์นี้เข้าไปที่ แฟลชไดร์ ของทางลูกค้าเอง โดยวางไว้หน้าแรกของแฟลชไดร์
  • นำแฟลชไดร์ไปเสียบที่ช่อง USB ของ OWLENZ SD150
  • จากนั้น กดปุ่ม M เพื่ออเข้าเมนู กดเลื่อลูกศรไปทางขวา จนถึงหน้า Setting
  • กดที่เมนุล่างสุด ที่เขียน Update Firmware >> ด้วย USB
  • กดแล้วจากนั้น กดปุ่ม < เพื่อเป็นการตกลง OK
  • รอเครื่องอัพเดดและ Boot ใหม่
  • ได้หน้าตาเฟิมแวร์ใหม่