เรียนลูกค้าที่เคารพ เนื่องจากเป็นสินค้าใหม่ ทางเรากำลังทยอย อัพคลิปขึ้นสาธิตให้ท่าน เร็วๆนี้

วิธีการต่อ WIFI เครื่องเริ่มแรก  (ควรใช้เม้าคอมพิวเตอร์ร่วมในการใช้งาน)

วิธีการสะท้อนมือถือ Android

วิธีการสะท้อนมือถือ Iphone