สินค้า

การรับประกัน

สินค้าแต่ละชนิดจะมีเงื่อนไขในการรับประกันที่แตกต่างกันท่าสามารถอ่านได้ที่นี้

 

เงือนไขการรับประกันสินค้า

กรุณาอ่านเงื่อนไขการรับประกันสินค้า เมื่อซื้อสินค้า

การแก้ปัญหาหรือโหลดเฟิมแวร์

เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาจะมีเฟิมแวร์ที่จะสามารถอัพเดดได้ 

และคู่มือการใช้งาน

 

ลงทะเบียนการรับประกัน กับทาง PEAKHD

เมื่อลงทะเบียนสินค้าแล้ว ท่านจะได้รับการดูแลตามเงื่อนไขและในระยะเวลาการประกันสินค้า

 

 

กรุณาอ่านการรับประกันสินค้าจากทางเรา

การรับประกันสินค้า กรุณาอ่านก่อนครับ
 • —— การรับประกันสินค้า —–
  การประกันสินค้านับเริ่มจากวันที่สินค้าถึงมือลูกค้าหรือใบเสร็จรับเงินและใบรับประกัน
  สินค้ากลุ่ม Android Box และ HD Player ประกัน 1 ปี ยกเว้นสินค้าของแถมร่วมรายการประกัน 3 เดือนเท่านั้น เช่นรีโมท Air mouse
 • —— การรับประกันสินค้า —–
  สินค้ากลุ่มอื่นจะระบุในใบประกันสีขาวส้ม จะลงรายละเอียดพร้อมแจ้งระยะเวลาประกันแล้วในใบประกัน กรุณาเก็บไว้พร้อมใบเสร็จ
  การประกันสินค้าอยู่ภายใต้การความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานอย่างถูกวิธีและเสียหายจากผู้ผลิตเท่านั้น
  สินค้าซ่อมบำรุง Software ภายใต้เงื่อนไขคือ ปัญหาอันเกิดจากซอฟแวร์ ตัวเครื่องรวน ค้าง หรือขออัพเฟิมแวร์ใหม่
 • ไม่รับประกันและนอกเงื่อนไขประกันสินค้า ในกรณีที่ใช้ Software แฟลชหรือลง Firmware โดยตัวลูกค้าเองและ ทำให้เครื่องมีปัญหา Brick และเสียหาย  จากทางลูกค้าเป็นผู้ดัดแปลง Software เครื่อง
  สินค้ากลุ่มโปรเจคเตอร์ หากมีฝุ่นเข้าไปจำนวนมาก จะมีค่าใช้จ่ายครั้งแรกฟรี ครั้งต่อไปเสียค่าล้าง 100 บาท เนื่องจากเกิดจากการใช้งานของผู้ซื้อ และค่าจัดส่งต่างหาก
-สินค้าส่งซ่อมและแก้ไขเท่านั้น ( แต่จะรับเปลี่ยนเฉพาะภายใน 7 วันแรก นับจากวันที่สั่งซื้อเท่านั้น )
    การตัดสินประกันของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนสินค้าหากบริษัทพบว่าชำรุดหรือมีร่องรอยแกะ เครื่องกระแทกจากตัวลูกค้าเป็นผู้กระทำ
หรือสภาพที่ร้านไม่สามารถนำไปแก้ไขหรือจัดจำหน่ายมือสองในอนาคตได้
-ไม่รับเปลี่ยนเครื่องเมื่อเกินระยะเวลา 7 วันแรก (โดยการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี)

-ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ามาซ่อมและส่งกลับ ลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง-Software ติดเครื่องที่เริ่มตกรุ่น ล้าหลังจนเริ่มเล่นไม่ได้ จากการยกเลิกอัพเดดของผู้ผลิตอยู่นอกเหนือเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

 

 

 

กรุณาอ่านการรับประกันสินค้าจากทางเรา สำหรับสินค้าเพิ่มเติม

[–ระบบปฏิบัติการ- OS เป็น OS ระบบปฏิบัติการที่ลงในเครื่องโดยผู้ผลิต Beelink หรือสินค้ายี่ห้ออื่นๆ —-] ซึ่งทางเราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโดยได้รับและอิงจากผู้ผลิต Beelink หรือสินค้ายี่ห้ออื่นๆเท่านั้น โดยไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ OS ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดการเรียกร้องขึ้น ทางบริษัท ไม่ขอรับผิดชอบใน Software Window นี้ (ที่ลงจากทางบริษัท Beelink ประเทศจีน ที่ต้นทางหรือสินค้ายี่ห้ออื่นๆ ว่าเป็น OS แบบใดๆก็ตามแต่) ที่ต้องการยืนยันข้อเท็จจริง Window หรือ OS อื่นๆ หรือหลักฐานแสดง Window จากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆใด

 

 

เรียนลูกค้าทุกท่าน กรุณาอ่านการรับประกันนี้เพื่อประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง เนื่องจากเป็นการรับประกันที่มีเงื่อนไขตามด้านล่างนี้ เพิ่มเติม

Warranty การรับประกันรายละเอียดปลีกย่อย

  2      การประกันที่รองรับ คือสินค้าที่เสียจากโรงงาน และไม่มีการดัดแปลง ไม่มีไฟฟ้าลัดวงจร หรือไหม้ แตก กระแทก ตกน้ำหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่การใช้งานที่ปกติ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะไม่รับซ่อมได้    การซ่อมใช้ระยะเวลา 7-15 วันทำการ ไม่รวม วันหยุด (เฉพาะกรณีที่อยู่ในประกัน)สินค้ามีระยะเวลาประกันตามใบที่ระบุในประกัน นับจากวันที่ท่านซื้อสินค้า (บางสินค้าอาจมีประกัน 3 เดือน / 6 เดือน ซึ่งขึ้นกับชนิดของสินค้านั้นๆ )

 • การประกันสำหรับ Projector ประกันสินค้า 3 และ 6 และ 12 เดือนครับ ขึ้นกับรุ่นสินค้า

 • *ค่าใช้จ่ายการซ่อมหรือหมดประกันอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพราะขึ้นกับอาการที่เสีย จุดที่เสีย

  กรณีนอกเหนือการรับประกัน สินค้าที่ใช้งานเกิน 1 ปี หรือตามเอกสารประกันเช่น ประกัน 3 เดือนหรือ 6 เดือน แล้วหมดอายุรับประกัน บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการซ่อมและแนะนำให้ซื้อใหม่ในราคาพิเศษแทน เนื่องจากบริษัทได้ Warranty สินค้า หรือการันตีรับรองสินค้าว่าปกติภายใน 3เดือน/6เดือน/1 ปี เท่านั้น (มาจากบริษัทผู้ผลิตต่างประเทศ ที่ประกันให้ ตามระยะเวลา) และ       ** ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ เนื่องจาก สินค้าได้หมดประกันแล้วตามข้อตกลงตั้งแต่วันที่ท่านซื้อสินค้า

 •  กรณีนอกเหนือการรับประกัน แต่ต้องการส่งซ่อมแก้ไขและยังซ่อมได้จากการประเมินตัวสินค้า สำหรับการซ่อมแบบหมดประกันแล้วจะมีค่าใช้จ่ายตามจริง 800-3000 บาท และต้องส่งบอร์ดซ่อม (ส่วนใหญ่) ไปที่ต่างประเทศ มีระยะเวลา 1-2 เดือน (มูลค่าในการซ่อมอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบราคานี้ เพราะมาจากต่างประเทศ)

 •  กรณีนอกเหนือการรับประกัน ถ้าตรวจพบสินค้ามีรอยไหม้ ช๊อต คราบน้ำ ตก กระแทก แตก แม้ว่าจะอยู่ในประกันหรือ นอกประกันก็ถือว่าตัดสิทธิ์ ไม่รับประกัน เพราะไม่สามารถซ่อมได้

 •  กรณีนอกเหนือการรับประกัน**  หากพบว่าสินค้าที่ส่งซ่อมนั้น และมีความเสียหายเกิดขึ้น เมื่อส่งกลับมาจากต่างประเทศ(จากการซ่อม) หรือแบบส่งพัสดุไป-มาระหว่างร้านค้ากับลูกค้า แล้วพบว่า สภาพไม่เหมือนเช่นเดิม เช่น มีร่องรอยหรือความเสียหายใดๆมากขึ้น (บริษัท ถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากสินค้าได้หมดประกันและไม่สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ) ทั้งนี้หากลูกค้าส่งซ่อมต้อง เข้าใจในจุดนี้ก่อนซ่อม กรณีที่เกิดการเรียกร้องขึ้นทีหลัง บริษัทไม่รับผิดชอบ สินค้าที่หมดประกันไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ 

 •  กรณีนอกเหนือการรับประกัน ไม่รับประกัน ข้อมูลส่วนบุคคล ไฟล์งานเอกสาร หรือไฟล์ส่วนตัวของลูกค้า  (โปรดทำการ Backup ข้อมูลด้วยตนเอง) และทางบริษัท ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เมื่อต้องทำการ Format เครื่อง หรือสูญหายจากปัญหา Hardware  หรือ ทำการเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่