ลงทะเบียนสินค้า

วันที่ได้รับสินค้า

เลือกวันที่รับสินค้าของท่าน


การบันทึกวันที่รับสินค้า

กรณีที่ลูกค้าบันทึกวันที่ และเวลารับสินค้าโดย ไม่เป็นตามความจริงหรือ บริษัทตรวจพบทีหลังว่า มีการกรอกวันที่ เพื่อหวังผลประโยชน์ ยืดการรับประกันสินค้า โดยไม่สมเหตุผล

ทางบริษัทจะตัดสิทธิ์ประกันท่านโดยทันที

หรือทางบริษัทจะอ้างอิงวันที่/เดือน/ปี จากวอยรับประกันสินค้าแทน

โดยการตัดสินวันที่เริ่มต้นประกันและสิ้นสุดประกัน ของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


กรุณาอ่านการรับประกันสินค้าจากทางเรา

การรับประกันสินค้า กรุณาอ่านก่อนครับ
------ การรับประกันสินค้า -----
การประกันสินค้านับเริ่มจากวันที่สินค้าถึงมือลูกค้าหรือใบเสร็จรับเงินและใบรับประกัน
-สินค้ากลุ่ม Android Box และ HD Player ประกัน 1 ปี ยกเว้นสินค้าของแถมร่วมรายการประกัน 3 เดือนเท่านั้น เช่นรีโมท Air mouse

-สินค้ากลุ่มอื่นจะระบุในใบประกันสีขาวส้ม จะลงรายละเอียดพร้อมแจ้งระยะเวลาประกันแล้วในใบประกัน กรุณาเก็บไว้พร้อมใบเสร็จ
การประกันสินค้าอยู่ภายใต้การความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานอย่างถูกวิธีและเสียหายจากผู้ผลิตเท่านั้น

-สินค้าซ่อมบำรุง Software ภายใต้เงื่อนไขคือ ปัญหาอันเกิดจากซอฟแวร์ ตัวเครื่องรวน ค้าง หรือขออัพเฟิมแวร์ใหม่
สินค้ากลุ่มโปรเจคเตอร์ หากมีฝุ่นเข้าไปจำนวนมาก จะมีค่าใช้จ่ายครั้งแรกฟรี ครั้งต่อไปเสียค่าล้าง 100 บาท เนื่องจากเกิดจากการใช้งานของผู้ซื้อ และค่าจัดส่งต่างหาก

-ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ามาซ่อมและส่งกลับ ลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

- กรณีที่ Software ติดเครื่องที่เริ่มตกรุ่น ล้าหลังจนเริ่มเล่นไม่ได้ จากการยกเลิกอัพเดดของผู้ผลิตอยู่นอกเหนือเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

-สินค้าซ่อมบำรุง Hardware ภายใต้เงื่อนไขคือ เครื่องดับ แผงวงจรเสีย หรือเครื่องใช้งานไม่ได้จากการใช้งานปกติ
ไม่รับประกันสินค้าที่ = กระแทก / ตกแตก / มีร่องรอยไหม้หรือไฟลัดวงจร หรือดัดแปลงสินค้าส่วนหนึ่งส่วนใด ทั้ง Software Hardware เครื่องตกน้ำเสีย แผงวงจรตกน้ำเสีย (หากพบร่องรอยที่เชื่อว่ามาจาก การเสียโดยปัจจับภายนอก เช่น ไฟเกิน ปลั๊กหลอมเหลวจากความร้อน ช่องต่อละลาย หรือช่อง USB แตกหัก ไม่อยู่ในการรับประกัน)

-อุปกรณ์รีโมทและ Adapter มีระยะประกัน 3เดือน/6เดือน/ 1 ปี (ขึ้นกับที่ระบุในประกัน)  เฉพาะอุปกรณ์ตามในกล่องเท่านั้น (สินค้าแถมไม่เข้าเงื่อนไข) 
สาย HDMI ไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า
 
- สินค้าที่มีระยะเวลาประกันเพิ่มจาก 1 ปี เช่น ZIDOO เมื่อลงทะเบียนจะเป็นประกัน 1 ปี 3 เดือน
หมายถึงการรับประกัน "ตัวเครื่องเล่นเท่านั้น"
ไม่นับรวมอุกรณ์เสริมอื่น คือรีโมทและ Adapter ที่ยังประกัน 1 ปี เช่นดังเดิม
(เนื่องจากการประกัน รีโมทและ Adapter ในที่อื่นๆรับเพียง 3 เดือนแรกเท่านั้น แต่ทางบริษัทได้ขยายมาให้ถึง 1 ปี แล้ว)
 

กรุณาอ่านการรับประกันสินค้าจากทางเรา สำหรับสินค้าเพิ่มเติม

[--ระบบปฏิบัติการ- OS เป็น OS ระบบปฏิบัติการที่ลงในเครื่องโดยผู้ผลิต Beelink หรือสินค้ายี่ห้ออื่นๆ ----] ซึ่งทางเราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโดยได้รับและอิงจากผู้ผลิต Beelink หรือสินค้ายี่ห้ออื่นๆเท่านั้น โดยไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ OS ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดการเรียกร้องขึ้น ทางบริษัท ไม่ขอรับผิดชอบใน Software Window นี้ (ที่ลงจากทางบริษัท Beelink ประเทศจีน ที่ต้นทางหรือสินค้ายี่ห้ออื่นๆ ว่าเป็น OS แบบใดๆก็ตามแต่) ที่ต้องการยืนยันข้อเท็จจริง Window หรือ OS อื่นๆ หรือหลักฐานแสดง Window จากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆใด

-การตัดสินประกันของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
โดยปกติแล้วทางบริษัท สามารถจัดการซ่อมสินค้าให้ลูกค้าได้ทุกท่านแน่นอน แต่ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดหรือโรงงานผู้ผลิตไม่สามารถแกไขได้

** กรณีอยุ่ในประกัน ตามระยะเวลา เช่น 1 ปี หรือ 1 เดือน / 3 เดือน / 6 เดือน ตามใบระยะประกัน ทางบริษัทจะแก้ไขและซ่อมได้แน่นอน แต่หากไม่สามารถซ่อมได้จากทางโรงงานผู้ผลิต
อาจจัดสินค้าอื่นทดแทนหรือรุ่นอื่นที่สเปคใกล้เคียงกันให้แทนตัวเดิมที่เสีย

** กรณีใช้งาน เกิน 1 ปี(หรือเป็นสินค้าหมดอายุการรับประกัน เช่น 1 เดือน /3 เดือน / 6 เดือน / 1ปี หมดประกัน ) สินค้าเมื่อหมดประกัน หากเลยระยะประกันของโรงงาน ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าซื้อสินค้าใหม่แทน โดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบสินค้าเดิมต่อเพราะการประกันได้สิ้นสุดลงแล้ว หรือรับส่วนลดจากทางบริษัทในการซื้อชิ้นถัดไปได้เท่านั้น
 
** กรณีที่ หากพบว่า สินค้าที่ลงทะเบียน มิใช่ของบริษัท พีค เอชดี มีเดีย จำกัด ไม่มีวอยประกันติดอยู่ที่ตัวสินค้า หรือไม่มีหลักฐานแสดงใบเสร็จ ใบประกัน หรือที่มาของสินค้าว่ามาจากทางบริษัทเราจริงๆ จะถือว่าเป็นโมฆะในการลงทะเบียน และไม่ได้รับการรับประกันสินค้า (กรุณาห้ามนำสินค้าที่อื่นมาลงทะเบียนประกัน เพราะโมฆะและไม่ได้รับการรับประกัน)
 
** ทางบริษัทไม่รับประกันข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของลูกค้าที่ติดเครื่อง เมื่อเกิดการสูญหายหรือเครื่องเสียและ ต้องทำการเปลี่ยนเครื่องหรือ Format เครื่องใหม่ (ทางบริษัทไม่รับการ Backup ใดๆ ฉะนั้น ลูกค้าจะต้อง Backup ข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วยตนเอง ) และทางบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ เพราะไม่อยู่ในการประกัน และทางบริษัทประกันแต่ Hardware ตัวเครื่องเท่านั้น
 
** สินค้า Demo หรือ สินค้า Refurbish ที่เป็นสินค้าแก้ไข ลดราคาพิเศษให้อิง การประกันสินค้าจากใบประกันเท่านั้นและการลงทะเบียนนี้สำหรับสินค้าใหม่เท่านั้น สำหรับสินค้าลดราคาพิเศษที่มาจากสินค้า Demo หรือ สินค้า Refurbish ไม่อยู่ในเงื่อนไขประกันนี้
 

Sign Here (เขียนหรือเซ็นชื่อเพื่อรับทราบเงื่อนไขการรับประกัน)