การบันทึกวันที่รับสินค้า

กรณีที่ลูกค้าบันทึกวันที่ และเวลารับสินค้าโดย ไม่เป็นตามความจริงหรือ บริษัทตรวจพบทีหลังว่า มีการกรอกวันที่ เพื่อหวังผลประโยชน์ ยืดการรับประกันสินค้า โดยไม่สมเหตุผล

ทางบริษัทจะตัดสิทธิ์ประกันท่านโดยทันที

หรือทางบริษัทจะอ้างอิงวันที่/เดือน/ปี จากวอยรับประกันสินค้าแทน

โดยการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


กรุณาอ่านการรับประกันสินค้าจากทางเรา

การรับประกันสินค้า กรุณาอ่านก่อนครับ
------ การรับประกันสินค้า -----
การประกันสินค้านับเริ่มจากวันที่สินค้าถึงมือลูกค้าหรือใบเสร็จรับเงินและใบรับประกัน
สินค้ากลุ่ม Android Box และ HD Player ประกัน 1 ปี ยกเว้นสินค้าของแถมร่วมรายการประกัน 3 เดือนเท่านั้น เช่นรีโมท Air mouse
สินค้ากลุ่มอื่นจะระบุในใบประกันสีขาวส้ม จะลงรายละเอียดพร้อมแจ้งระยะเวลาประกันแล้วในใบประกัน กรุณาเก็บไว้พร้อมใบเสร็จ
การประกันสินค้าอยู่ภายใต้การความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานอย่างถูกวิธีและเสียหายจากผู้ผลิตเท่านั้น

-สินค้าซ่อมบำรุง Software ภายใต้เงื่อนไขคือ ปัญหาอันเกิดจากซอฟแวร์ ตัวเครื่องรวน ค้าง หรือขออัพเฟิมแวร์ใหม่
สินค้ากลุ่มโปรเจคเตอร์ หากมีฝุ่นเข้าไปจำนวนมาก จะมีค่าใช้จ่ายครั้งแรกฟรี ครั้งต่อไปเสียค่าล้าง 100 บาท เนื่องจากเกิดจากการใช้งานของผู้ซื้อ และค่าจัดส่งต่างหาก

-ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ามาซ่อมและส่งกลับ ลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

-Software ติดเครื่องที่เริ่มตกรุ่น ล้าหลังจนเริ่มเล่นไม่ได้ จากการยกเลิกอัพเดดของผู้ผลิตอยู่นอกเหนือเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

-สินค้าซ่อมบำรุง Hardware ภายใต้เงื่อนไขคือ เครื่องดับ แผงวงจรเสีย หรือเครื่องใช้งานไม่ได้จากการใช้งานปกติ
ไม่รับประกันสินค้าที่ = กระแทก / ตกแตก / มีร่องรอยไหม้หรือไฟลัดวงจร หรือดัดแปลงสินค้าส่วนหนึ่งส่วนใด ทั้ง Software Hardware เครื่องตกน้ำเสีย แผงวงจรตกน้ำเสีย

-อุปกรณ์รีโมทและ Adapter ประกัน 1 ปี เฉพาะอุปกรณ์ตามในกล่องเท่านั้น (สินค้าแถมไม่เข้าเงื่อนไข)
สาย HDMI ไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า

-การตัดสินประกันของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
โดยปกติแล้วทางบริษัท สามารถจัดการซ่อมสินค้าให้ลูกค้าได้ทุกท่านแน่นอน แต่ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดหรือโรงงานผู้ผลิตไม่สามารถแกไขได้

** กรณีอยุ่ในประกัน 1 ปี ทางบริษัทจะแก้ไขและซ่อมได้แน่นอน แต่หากไม่สามารถซ่อมได้จากทางโรงงานผู้ผลิต
อาจจัดสินค้าอื่นทดแทนหรือรุ่นอื่นที่สเปคใกล้เคียงกันให้แทนตัวเดิมที่เสีย
** กรณีใช้งานเกิน 1 ปี(สินค้าหมดอายุการรับประกัน) สินค้าเมื่อหมดประกัน หากเลยระยะประกันของโรงงาน ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าซื้อสินค้าใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบสินค้าต่อเพราะการประกันได้สิ้นสุดลงแล้ว หรือรับส่วนลดจากทางบริษัทในการซื้อชิ้นถัดไป