คู่มือ Barcode W1 กรุณารอการดาวโหลดสักครู่

คลิปการเชื่อมต่อ Barcode W1 แบบไร้สาย กับการต่อ USB ไร้สายที่เครื่องและการ Reset

คลิปการเชื่อมต่อ Barcode W1 แบบไร้สาย กับการต่อ USB ไร้สายที่เครื่องและการ Reset

คลิปการเชื่อมต่อ Barcode W1 แบบไร้สาย การเพิ่มเสียงและลดเสียง ของเสียงยิง barcode

คลิป เพิ่มสปีดความเร็วในการยิงให้เร็วขึ้นของ W1 Barcode