1.ของรุ่น Beelink GT1 ที่รหัส Serial ขึ้นต้นด้วย A912/AX12

USB zip :  (FIRMWARE Version 708)

https://beelink-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/firmwareservice_beelink_onmicrosoft_com/EW4Yt9hf5eBDhcdWCl3kQkMB79kiPAgBWiA6-m5jUc8L8A?e=WoHlha


2.ของรุ่น Beelink GT1 ที่รหัส Serial ขึ้นต้นด้วย G912/S912

ให้โหลดตาม ลิ้งนี้ (Version 708)

USB zip :  
https://beelink-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/firmwareservice_beelink_onmicrosoft_com/EUW-I25ZYdBDt_TgzwClPX0BI4cXVyJf5scV6dipq-8V1w?e=eqhBne


3.ของรุ่น Beelink GT1 ที่รหัส Serial ขึ้นต้นด้วย A706D0/B706D

ให้โหลดตาม ลิ้งนี้ (Version 708)

https://beelink-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/firmwareservice_beelink_onmicrosoft_com/EZJK8eI_qvBPmXSsy5MmlzgB9gKn1PFJkA3auFzCpBxIdg?e=x7UFXb

 


การอัพเดดโหลดไฟล์ใส่แฟลชไดร์

USB burning tool :
โหลดเวอร์ชั่นไหนก็ได้ แนะนำ 2.0.9
 https://beelink-my.sharepoint.co … 4JInsGgzNYvz5qnW-9c     (2.0.5)
 https://beelink-my.sharepoint.co … uaAYAcoK-dm4kmsvCs4        (2.0.9)

 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการ Update เฟิมแวร์

1. คอมพิวเตอร์

2. USB to USB  (หาซื้อได้ตามร้าน IT หรือ สายที่ใช้่ External CD Drive)

3.ลงโปรแกรม USB burning too

l

ลงโปรแกรม USB Burning tool

เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลือกเปลี่ยนภาษา

3.นำสาย USB to USB มาเสียบเข้าด้านข้างกล่อง ช่อง USB ที่ข้างตัวกล่อง โดยเสียบ เข้า กล่องของ BeelinkGT1  ที่ไกล จาก ปุ่ม Reset

 

4.ให้เสียบเฉพาะ USB to pc และ กด Reset button (จุดเล็กๆ ค้างๆ USB) ค้างไว้พร้อมกัน โดยกด Reset button ค้างไว้ก่อน และค่อยเสียบสาย USB

ถ้าทำสำเร็จ จะ Connect Success เหมือนด้านล่าง

5.ให้โหลดเฟิมแวรืของตัวเครื่องมา

มีหลายแบบเฟิมแวร์ เพราะใช้ Chipset Wifi หลายตัวในยี่ห้อ beelink GT1


1.ของรุ่น Beelink GT1 ที่รหัส Serial ขึ้นต้นด้วย A912/AX12

ให้โหลดตาม ลิ้งนี้  Clip การทำโดย youtube https://www.youtube.com/watch?v=m8chkgcfcwQ

USB zip :  (FIRMWARE Version 708)

https://beelink-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/firmwareservice_beelink_onmicrosoft_com/EW4Yt9hf5eBDhcdWCl3kQkMB79kiPAgBWiA6-m5jUc8L8A?e=WoHlha


2.ของรุ่น Beelink GT1 ที่รหัส Serial ขึ้นต้นด้วย G912/S912

ให้โหลดตาม ลิ้งนี้ (Version 708)

https://beelink-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/firmwareservice_beelink_onmicrosoft_com/EUW-I25ZYdBDt_TgzwClPX0BI4cXVyJf5scV6dipq-8V1w?e=eqhBne


3.ของรุ่น Beelink GT1 ที่รหัส Serial ขึ้นต้นด้วย A706D0/B706D

ให้โหลดตาม ลิ้งนี้ (Version 708)

https://beelink-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/firmwareservice_beelink_onmicrosoft_com/EZJK8eI_qvBPmXSsy5MmlzgB9gKn1PFJkA3auFzCpBxIdg?e=HUTRaJ


หลังจากนั้น ให้ทำการเอาไฟล์ .img ที่ดาวโหลดมาได้ import โดยกด ที่ File >> import file

เลือก .img จากนั้นกด Start ด้านขวา (ถ้าเรียบร้อยต้องขึ้น Successful ในช่วงสุดท้าย ตามภาพด้านล่าง)

 

 

รอจน succesful เป็นอันใช้ได้ครับ