รวม Firmware และ Upgrade Hi media ทุกรุ่น

ล่าสุดของปี 2020

ดาวน์โหลด Firmware

รุ่น Firmware Version ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Q10 Pro
(Android 5.0 อัพเป็น Android 7.0)
HMD-2.0.4 2017-07-05.191425 720M
Q10 Pro
(สำหรับ Android 7.0 เท่านั้น)
HMD-2.1.4 2018-12-24.14510 634M
Q10 Pro (Update 2.1.4 เป็น 2.1.6)
(สำหรับ Android 7.0 เท่านั้น)
HMD-2.1.6 2020-07-08 551M
Q5 Pro
(Android 5.0 อัพเป็น Android 7.0)
HMD-2.0.4 2017-07-07.142542 720M
Q5 Pro
(สำหรับ Android 7.0 เท่านั้น)
HMD-2.1.4 2018-12-24.15222 634M
H8 Plus HMD-1.1.7 2017-03-15.193212 679M
H8 Lite HMD-1.1.7 2017-03-15.183641 679M
A5 HMD-2.0.8 2019-01-09.095816 711M
H1 HMD-1.1.2 2017-06-12.133351 754M
Q30 HMD-2.1.1 2018-12-25.18545 630M
H8 Pro HMD-2019-10-01 700M
H9 HMD-2019-07-04 675M
Q100 HMD-2020-04-03 134M

 


ล่าสุดของปี 2019

Firmware Download(NOTICE:DO NOT install previous firmwares once the firmwares are upgraded to the latest 3.0.2 version.)

Model Firmware Version Size Download Link
Q1 quadcore HMD-3.0.4 2016-08-18.181144 541M
Q3 quadcore HMD-3.0.4 2016-08-18.181144 541M
Q5 quadcore HMD-3.0.3 2015-12-11.095610 516M
Q8 quadcore HMD-3.0.4 2016-08-19.164101 541M
Q10 quadcore HMD-3.0.3 2015-12-14.092330 516M
M3 quadcore HMD-3.0.4 2016-08-22.170942 541M
H8 octacore HMD-1.1.7 2017-03-24.175902 679M
M6 quadcore HMD-3.0.4 2016-08-22.181143 542M
Q10 Pro
(Android N to Android N)
HMD-2.0.8 2018-04-03.195232 631M
Q10 Pro
(Android L to Android N)
HMD-2.0.4 2017-07-05.191425 720M
Q5 Pro
(Android N to Android N)
HMD-2.0.8 2018-04-04.164323 631M
Q5 Pro
(Android L to Android N)
HMD-2.0.4 2017-07-07.142542 720M
H8 Plus HMD-1.1.7 2017-03-15.193212 679M
H8 Lite HMD-1.1.7 2017-03-15.183641 679M
A5 HMD-2.0.5 2017-06-30.102521 880M
H1 HMD-1.1.2 2017-06-12.133351 754M
Q30 HMD-2.0.8 2018-04-08.195443 627M

Notice:

1. http://www.mediafire.com/file/sgwbfs3gqnduwf7/update.zip for Q10 Pro is used to upgrade from Android L OS to Android N 2.0.4 (Android L to Android N)

2. http://www.mediafire.com/file/sqbxyjm2sjb7bdx/update.zip for Q5 Pro is used to upgrade from Android L OS to Android N 2.0.4 (Android L to Android N)


การอัพด้วยวิธี เสียบ USB อัพจากเมนูปกติในเครื่อง


การอัพด้วยวิธีจิ้มหลังเครื่อง เมื่อเครื่องบูทปกติไมไ่ด้หรือทำวิธีแรกไม่ได้

Firmware Upgrade by Recovery Mode (user data will be cleared)

1.Download a new firmware and place the firmware onto the ROOT directory of a USB drive.

– ดาวโหลด เฟิมแวรืให้ตรงรุ่น ( หากผิด จะทำให้เครื่องเสีย ) เมื่อโหลดได้ไฟลื update.zip แล้ว ให้ใส่ในแฟลชไดรื วางไว้หน้าแรกสุดของ แฟลชไดร์

2. Plug the USB drive into an empty USB HOST on the SMART TV BOX.

– เสียบแฟลชไดรืเข้าไปที่ USB Port ช่องใดก็ได้

3.With the SMART TV BOX turned off,use a paper clip or pen point to press and hold the small pinhole restore button on the SMART TV BOX

– ก่อนเปิดเครื่อง ให้เอาไม้จิ้มปุ่ม Restore บริเวณด้านหลัง หรือข้างเครื่องโดยจิ้มค้างไว้ พร้อมกันนี้ให้กดเปิดเครื่องขึ้นมาพร้อมกัน

4.While pressing the restore button,turn on the SMART TV BOX. Continue to hold the restore button for 5 more seconds,then release it.

เมื่อเปิดเครื่องแล้ว ให้รอ 5 วินาที จะมีรูปหุ่น android ขึ้น และ มีหลอดดาวโหลด ด้านล่างวิ่งอยู่ แสดงว่า กำลัง Update เครื่อง อยู่ ( เมื่อขึ้นรูปนี้แล้ว สามารถปล่อย ไม้ที่จิ้มจาก ปุ่ม Restore ออกได้)

5.The SMART TV BOX will begin upgrading the firmware from the USB drive.

-กล่องจะอัพเดด ใช้เวลา 4-5 นาที

6. Wait for the SMART TV BOX to complete the upgrade. Please be patient as it may take around 5 minutes to complete.

– เมื่อกล่องอัพเดดแล้ว ใช้เวลา 5 นาทั และให้รอบูทเครื่องใหม่ เวลาบูทเครื่องเริ่มต้นครั้งแรก ใช้เวลาอีก 2-3 นาที