การ Re-Match ปกหนัง ของ Zidoo X9s / X10 / X20 / X20 Pro สำหรับ Home Theather 2.0

  • ในกรณีที่ปกหนังหาไม่เจอ
  • ในกรณีที่ระบบหาปกหนังผิด

สำหรับขั้นตอนแรก ให้เข้าหน้า  Poster wall ที่ทำการ Scan ปกไว้

กดที่ปุ่ม OK ค้างไว้ 3-5 วินาที ที่รีโมท ของ Zidoo ครับ

จะขึ่น หมวดตัวเลือก เพื่อให้เราทำการ Re-match ปกได้

ยกตัวอย่าง เรื่อง Mission impossible

-สามารถที่จะรวม Collection กับหนังเรื่องอื่น หรือเราจะทำเพิ่มก็ได้ เพราะมีหลายภาค ครับ

  • แต่ว่า เราจะทำการ Re-match ครับ ฉะนั้นให้ท่านทำการ กดที่ Rematch เพื่อหาปกใหม่ครับ

ให้กรอกชื่อเรื่องของหนังที่ต้องการหาปก หรือ ID จาก TBMD ครับ แนะนำ อันนี้ดีที่สุด

สามารหาข้อมูลปกได้ที่ https://www.themoviedb.org เพื่อใส่ ID อ้างอิงใน Search ปก Zidoo

ตัวอย่าง : Serach ปก หาชื่อเรื่อง เพียง mission แต่ว่า มีหลายภาค เราก็สามารถเลือกได้ ว่าจะใส่ปกหนังของภาคหนังเรื่องไหน

จากนั้น กด ok ได้เลยครับ

ได้ปกหนังที่ท่านต้องการแล้ว