การอัพเกรด เฟิมแวร์ XTREAMER EXPRESS

XTREAMER EXPRESS FIRMWARE เท่านั้น

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อน Update

1.คอมพิวเตอร์ที่ต่อเน็ตไว้

2. Flash Drive ที่ format เป็น FAT32

local upgrade express OTA v1.2.4.1208A Beta

https://mega.nz/#F!k0sRBKwL!stp83Xu7eaJz-u4furGw6g

เครื่อง Xtreamer Express จะตัวเครื่องใหญ่สีขาว ถ้าใช้ให้โหลดเลยครับ ห้ามโหลดผิดรุ่น

โหลดไฟล์อัพเดดนี้ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องได้ไฟล์ชื่อ update.zip แล้วนำไฟล์นี้ ไปใส่ในแฟลชไดร์

จากนั้น นำไปใส่เสียบ ช่อง USB2.0 เท่านั้น รูใดก็ได้

(ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่าง Xtreamer lightรุ่นเล็ก ซึ่งอาจมีบางเมนูแตกต่างกันได้บ้าง )

จากนั้นกด local update >>

ถ้าทำถูกต้องจะมีคำถามว่ากด อัพเดดหรือไม่ ให้ทำการอัพเดด เครื่องจะทำการอัพเดดนาน 15-20 นาที และรีบูทเครื่องใหม่ครับ

ถ้าไม่ถูกต้องจะกดอัพเดดไมไ่ด้ ให้เช็คใหม่ครับ

วิธีที่ 2 .Upgrade หรือสามารถ Downgrade ได้

XTREAMER EXPRESS FIRMWARE เท่านั้น ในกรณีที่เปิดเครื่องเข้าหน้าเมนูปกติไมไ่ด้

ให้คำแนะนำเฉพาะลูกค้า ที่ซื้อสินค้าจาก PEAKHD เท่านั้น

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อน Update

1.คอมพิวเตอร์ที่ต่อเน็ตไว้

2. Flash Drive ที่ format เป็น FAT32

express usb v1.2.4.1130 Official แนะนำ
https://mega.nz/#F!okFA0YBD!_GHFRBsU5E1RsCSKV1eU-Q

 

เครื่อง Xtreamer Express จะตัวเครื่องใหญ่สีขาว ถ้าใช้ให้โหลดเลยครับ ห้ามโหลดผิดรุ่น

โหลดไฟล์อัพเดดนี้ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องได้ไฟล์ชื่อ update.zip แล้วนำไฟล์นี้ ไปใส่ในแฟลชไดร์

จากนั้น นำไปใส่เสียบ ช่อง USB2.0 เท่านั้น รูใดก็ได้

(ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่าง Xtreamer lightรุ่นเล็ก ซึ่งอาจมีบางเมนูแตกต่างกันได้บ้าง )

 

ให้เปิดเครื่องขึ้นมา 1 ครั้งครับ แล้วกดปุ่มสีเงินหน้าเครื่องปิดเครื่อง โดยเสียบ Flash drive ต่อสาย HDMI ต่อไฟ ไว้และเตรียมการอัพเดด

  • จากนั้นให้ทำการกดค้างที่ปุ่ม Power Button ครับ ( ปุ่มสีเงินหน้าเครื่อง)
  • ค้างจนกว่าจะขึ้นหน้าอัพเดด ที่เป็น Status ตัว % ในการอัพขึ้นมา ค่อยปล่อยมือจากปุ่ม power
  • เครื่องจะอัพเดดจนเสร็จครับ
Xtreamer Express Light Realtek 1295DD

XTREAMER LIGHT FIRMWARE เท่านั้น

 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อน Update

1.คอมพิวเตอร์ที่ต่อเน็ตไว้

2. Flash Drive ที่ format เป็น FAT32

Local update express light OTA v1.2.0.1211

https://mega.nz/#F!E8EXxZSZ!Hg0sZUwzgMSvdtTCI3U2Mw

โหลดไฟล์อัพเดดนี้ลงเครื่อง จะต้องได้ไฟล์ชื่อ update.zip แล้วนำไฟล์นี้ ไปใส่ในแฟลชไดร์

จากนั้น นำไปใส่เสียบ ช่อง USB2.0 เท่านั้น รูใดก็ได้

จากนั้นกด local update >>

ถ้าทำถูกต้องจะมีคำถามว่ากด อัพเดดหรือไม่ ให้ทำการอัพเดด เครื่องจะทำการอัพเดดนาน 15-20 นาที และรีบูทเครื่องใหม่ครับ

ถ้าไม่ถูกต้องจะกดอัพเดดไมไ่ด้ ให้เช็คใหม่ครับ